Algemene Leden Vergadering 2023

Door BVG Peelland

Op woensdag 18 januari vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.
De vergadering zal plaatsvinden in Wijkhuis D’n Houten Hoek, Haydnstraat 30 in Deurne, van 14:00 uur tot 16:00 uur. Zaal is open vanaf 13:30 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering d.d. woensdag 18 januari 2023
De vergadering zal gehouden worden in Wijkgebouw De Houtenhoek, Haydstraat 30 in Deurne.

1.      Opening en welkom door de voorzitter Marie-José.

2.      Verslag van de vorige ALV vergadering

3.      Ingekomen en uitgaande stukken  Mieke.

4.      Agendapunten:                                                                              

–            3x uitbrengen De Vuist
–           nieuwe activiteit Jeu de Boule middag voor alle leden        
–           inloop koffie ochtend
–           leden per mail benaderen

5.  Activiteiten Sophia.

6.  Financiën  Maria.

7.  Redactie  Michel.

8.   Helpdesk  Josien.  

9.  Rondvraag.

10 Sluiting.